23-11-04

TICCIH Textiel status questiones

TICCIH

Textiel status questiones

TICCIH is de wereldorganisatie voor industrieel erfgoed en speciaal adviseur bij  Icomos op het vlak van industrieel erfgoed.

 

Nizhny Tagil Charter voor het Industrieel Erfgoed

Dit charter is door TICCIH opgesteld en wordt aan Icomos ter ratificatie voorgesteld en aan de UNESCO voor de uiteindelijke goedkeuring.

Eusebi Casanelles

Eugene Logunov

De vroegste periodes in de menselijke geschiedenis worden door archeologisch bewijs van fundamentele ver­anderingen in de door de mens vervaardigde voorwerpen bepaald.

Het belang dit bewijs van evolutie te bewaren en te bestuderen wordt tegenwoordig universeel onderkend. In Europa leidden van in de Middeleeuwen tot het einde van de 18de eeuw de innovaties in het gebruik van energie en in handel tot veranderingen, even groot als deze gebeurd tussen het Neolithisch tijdperk en de Bronstijd - mét ontwikkelingen in de sociale, technische en economische sectoren - en snel en diepgaand genoeg om het een revolutie te noemen.

Met die Industriële Revolutie begon een historisch fenomeen dat een groot deel van de mensheid trof naast alle andere vormen van leven op onze planeet, en dat blijft doen tot op de dag van vandaag.

Het materieel bewijs van deze diepgaande veranderingen is van universele menselijke waarde en het belang van de studie en conservatie ervan moet goed begrepen en erkend worden.

De afgevaardigden bij het TICCIH Congres 2003 in Rusland willen daarom benadrukken dat de gebouwen en structuren gebouwd voor industriële activiteiten, de processen en werktuigen daarvoor gebruikt, en de steden en landschappen waarin zij zijn gesitueerd, samen met alle andere tastbare en ontastbare componenten, van fundamenteel belang zijn. Zij moeten worden bestudeerd, hun geschiedenis onderricht, hun betekenis toegelicht en voor iedereen duidelijk worden gemaakt. De belangrijkste en meest karakteristieke voorbeelden zouden moeten geïdentificeerd worden, beschermd en bewaard in de geest van het Charter van  Venetië [1], voor het nut en voordeel van vandaag en van de toekomst.

 

De Internationale Context voor Textielsites

door Mark Watson

Dit  is een schets ter beoordeling en aanvulling - gecompileerd door Mark Watson voor de Gespecialiseerde Textielsectie van het Internationaal Comité voor de Conservatie van het Industrieel Erfgoed (TICCIH).

De tekst is besproken op meetings van de Londense sectie in 2000, in Barcelona, Spanje in 2001 en in 2003 in Euskirchen, Duitsland.

In 2001 werd een comité aangesteld met als leden: professor Claudio Zanier, Detlef Stender, Artur Zbiegieni, Carin Reinders, Dr Gracia Dorel-Ferrer, Dr Keith Falconer, Dr José Manuel Lopes Cordeiro, Olga Deligianni-Traganou, Mark Watson en James Douet (secretaris).

Dit essay is te bekijken op het TICCIH website en werd voorgesteld aan de Associatie voor Industrieel Erfgoed Conferentie 2002.

Deze lijst werd opgesteld onder auspiciën van TICCIH (The International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage) als één van de ‘indu­strie-door-industrie’, lijsten ter gebruik van ICOMOS om het Wereld Erfgoed Comité richtlijnen te bezorgen teneinde te kunnen bepalen welk site als internationaal als van groot belang kan beschouwd worden.

Het is geen som van voorstellen voor ieder individueel land, noch doet het formele nominaties voor opname op de Wereld Erfgoedlijst: dit is de zaak van de openbare besturen van elk land afzonderlijk. Het is vooral bedoeld om het Wereld Erfgoed Comité te helpen bij het nemen van beslissingen in een poging tot een consensus te komen tussen de opinies van de verschillende experts over wat significante sites, monumenten en landschappen zouden kunnen zijn.

En het maakt deel uit van de globale strategie voor types van internationale monumenten die op het ogenblik als ondervertegenwoordigd worden beschouwd op de Wereld Erfgoedlijst.

 

Reflecties op selectieve criteria voor textielfabrieken met werelderfgoed-waarde

door Sophia Labadi

In 1994 werden vergelijkende studies geïntroduceerd als onderdeel van het programma voor algemene strategie om een meer uitgebalanceerde Werelderfgoedlijst te bekomen. Deze studies dienen als materiële achtergrond en hebben geen status binnen het Werelderfgoed Conventiesysteem.

Ze zijn ter beschikking van de openbare besturen die er naar kunnen verwijzen bij de nominatie van industriële sites voor de status van Werelderfgoed. Ze worden gebruikt door ICOMOS bij hun evaluatie en door het Wereld Erfgoed Comité bij hun beslissingen

Als conclusie mag men stellen dat de geografische onbalans van de Werelderfgoedlijst - met meer dan 50% sites gelokaliseerd in Europa - aangepakt moet worden. Deze vergelijkende studie kan een werkinstrument zijn om een geografisch evenwicht tussen de sites onderling in de toekomst te verzekeren.

 

Als conclusie mag men stellen dat de geografische onbalans van de Werelderfgoedlijst - met meer dan 50% sites gelokaliseerd in Europa - aangepakt moet worden. Deze vergelijkende studie kan een werkinstrument zijn om een geografisch evenwicht tussen de sites onderling in de toekomst te verzekeren.

 

En natuurlijk de:

Bibliografie Industriële Archeologie & Industrieel Erfgoed in België (XIII)

Patrick VIiaene

Deze bijdrage vormt de dertiende aflevering van de reeks’Bibliografie industriële archeologie & industrieel erfgoed in België’. De afleveringen 1 tot en met 12 vindt men in de TIC-delen nrs. 35, 39, 44, 47, 52, 56, 63, 67, 71, 80 en 84.

In dit dertiende bibliografisch vervolgdeel, waarvan de redactie op 15 augustus 2004 werd afgesloten, werden traditiegetrouw naast recente titels ook een aantal oudere, niet eerder vermelde bijdragen opgenomen. In dit vervolgdeel werd bovendien extra aandacht gegeven aan de vermelding van een relatief groot aantal publicaties in rubriek ’O’ (Selectie internationale werken).

 

TIC, Tijdschrift voor Industriële Cultuur, deel 88

nummer 4 -  2004,  in kleurenmap.

Rijk geïllustreerd! 13:09 Gepost door VIATvzw | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

Commentaren

TIC, Tijdschrift voor Industriële Cultuur, deel 88 Geachte heer, mevrouw,

Via dit reactieformulier wil ik u vragen of het mogelijk is om de uitgave van TIC, Tijdschrift voor Industriële Cultuur, deel 88, per post te ontvangen? Zo, ja, kunt u mij dan aangeven wat de eventuele verbonden kosten bedragen?

Vriendelijke groet,
Mijke van den Berg

Gepost door: Mw. M. van den Berg | 07-03-05

Geachte mevrouw, Per kerende een antwoordje naar uw emailadres.
Ik heb uw vraag naar het secretariaat doorgespeeld die u alle informatie zal bezorgen
Dank u voor de belangstelling!
Vriendelijke groet,
Gerda Verheeke

Gepost door: Gerda Verheeke | 08-03-05

De commentaren zijn gesloten.