08-03-05

TIC 89 rolt van de persen!

TIC 

deel 89

nummer 1 2005

cahier 33

Blauwselfabriek

Sint-Amandsberg

bedrijfsgeschiedenis

 

De NV Bleu D’Outremer 

... een begrip in het Gentse

 

map89.jpg (110840 bytes)

Een proeve van bedrijfsgeschiedenis

Roland Baudu

oud werknemer als technisch bediende

 

De vermoedelijke aanzet

gentbruggebrug2.jpg (101489 bytes)

Het verwerven van de gronden op het braakliggend terrein aan de Schelde - ter hoogte van de Gentbrugge-brug - en de aanvang van de werken voor de oprichting van burelen en fabricatieruimten, is vermoedelijk te situeren tussen de jaren 1903 en 1905.

Het is gissen naar het feit of Henri Limauge - in hoofde oprichter van het bedrijf - als eigenaar van de gronden mag beschouwd worden. De inschrijvingen vanaf september 1906 voor belegging van gelden in het bedrijf, doen dit toch vermoeden. Wie met het kapitaal instond voor het oprichten van de gebouwen is al evenzeer een raadsel. Wel staat vast dat het handelsregisternummer slechts toegekend werd in 1906, met Gustave Schoofs als technisch directeur en August Van der Smissen als commerciëel directeur.

 

glans.jpg (86628 bytes)

productenwitzwart.jpg (81402 bytes)

vrachtwagen.jpg (53891 bytes)

Om over te gaan tot fabricatie moeten personen aanwezig geweest zijn die de 'knowhow’ bezaten om een scheikundig proces om te zetten in een product met hoge kleurkrachtige waarde. Het beheersen van het commerciële in deze tak van chemische producties in die periode - met de ambitie om op wereldvlak door te breken - moet een uitdaging geweest zijn voor het personeel, elk met eigen bevoegdheden.

Henri Limauge, van oorsprong Franstalig, moet wel een diplomatische persoonlijkheid geweest zijn om de vakkundige Nederlandstalige bedienden van toen ertoe te kunnen bewegen zijn standpunten te aanvaarden.

We moeten er wel van uitgaan dat de beheersing van de Franse taal in die periode een ‘must’ was voor iemand die het geluk had school gelopen te hebben en ‘vooruit wilde komen’.

Limauge zal zich wel hebben laten omringen door mensen die zijn omgangstaal kenden en tezelfdertijd taalvaardig waren in het Engels, Duits, Spaans, Portugees...

Het bedrijf behoorde tot de weinige ter wereld die de zeer delicate productie van het ultramarijn beheersten. Deze Gentse ‘blauwmaker’ kwam als derde op de wereldranglijst voor het aanmaken van de fijnste kwaliteit van dit quasi enige niet giftige en meest milieuvriendelijke onder de blauwpigmenten.

Dit zou van groot belang blijken te zijn wanneer later het pigment gebruikt wordt bij de kleuring van kunststofverpakkingen in de voedingsnijverheid, de wereld rond.

De laatste getuige: het directiegebouw aan de Nijverheidskaai Eind jaren 1980 bood het opgedeeld complex van Bleu d’Outremer onderdak aan 2 kleinere bedrijven: de Union Gantoise C.C.T (een lederbewerkingsbedrijf), en een afdeling van de N.V. Lys-Liève.

 

EEN BELANGRIJKE GETUIGENIS:

HET SCHILDERIJ BLEU D’OUTREMER

bleu02.jpg (90341 bytes)

Dit merkwaardig stukje schilderwerk van de hand van E. De Martelaere is vermoedelijk nog vóór de Eerste Wereldoorlog geschilderd in olieverf op doek (2,50mx1,60m). Het werk is eigendom van het MIAT en maakt nu deel uit van de museumverzameling.

Op zijn geheel is het een iconografisch uniek werk dat van groot belang is in het kader van historisch vastgelegde toestanden betreffende plaatselijke industrie. De Gentse kunstschilder De Martelaere was gespecialiseerd in sociaal-realistische thema’s, en auteur van talrijke grootformaat werken met de industrie en sociale strijd tot onderwerp.

Gezien de staat van het doek, werd in 2003 besloten tot restauratie over te gaan.

Het geheel, bekeken vanaf de overzijde van de Nijverheidskaai aan de Schelde, geeft een panoramische indruk van het complex, begin twintigste eeuw.

 

 

UPSTAIRS - DOWNSTAIRS

De stichting van S. A. Bleu d’Outremer en het Régistre des Actionaires en Nom

register.jpg (117269 bytes)

Wat kan ons het Register van de Aandeelhouders (1906-1920) van de naamloze vennootschap Société Anonyme pour la Fabrication du Bleu d’Outremer de et à Mont Saint Amand-lez-Gand 1 bijbrengen over de bedrijfsgeschiedenis ervan - en in het bijzonder over de aanbrengers van het start- en werkingskapitaal, hoofdzakelijk gedomicilieerd te Brussel of in Wallonië?

De in het TIC door Guido Deseijn samengevatte inhoud van dit register kan zowel voor scriptofielen als voor genealogen van belang zijn!

 

TIC, Tijdschrift voor Industriële Cultuur, deel 89 

nummer 1-  2005,  Cahier 33 in kleurenmap en met kleurenbijlage.

Rijk geïllustreerd!

 

giftic.gif (10244 bytes)

 

We danken hierbij heel speciaal nog eens onze sponsor, 

NV Geers Offset NV, zonder wiens steun deze fraaie uitgave niet mogelijk was geweest.

 

Nieuwsgierig?

Binnenkort in UW brievenbus!  


12:08 Gepost door VIATvzw | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |