03-10-05

TIC 92 deel 4 2005

 

 

 

 

 

Historische briefhoofden

&

Van Maison de Confiance

tot Grand Bazar

 

Historische briefhoofden:

niet meer dan een

marketing tool

voor de 

ijdele ondernemer?

 

Jurgen Mestdagh

 

De vaak mooi versierde briefhoofden van handel en nijverheid roepennostalgie op en spreken tot de verbeelding, niet alleen van de klant aan wie ze in eerste instantie gericht waren, maar vooral van de onderzoeker die geïnteresseerd is in de geschiedenis van een bepaald bedrijf. Binnen de industriële archeologie en techniekgeschiedenis worden briefhoofden al lang gebruikt als onderzoeksmateriaal bij het ontrafelen van de ontwikkelingsgeschiedenis van fabrieksgebouwen.

Waar bedrijfsgebouwen al lang uit het omgevingslandschap zijn verdwenen, geeft een briefhoofd vaak nog de enige informatie over het visuele aspect van een bedrijf in het verleden. Ze maken het ook mogelijk weergevonden relicten te toetsen aan onderzoeksmateriaal. Niet zozeer ligt de betekenis van deze briefhoofden in de esthetische kwaliteit ervan,maar heel bijzonder in de daadwerkelijke documentaire en informatieve waarde. Briefhoofden laten verder toe de evolutie van een fabriekscomplex te reconstrueren.

 

 

Van Maison de Confiance tot Grand Bazar

Historische evolutie winkelpuien

stadsgezicht Veldstraat

 

Guido Deseijn

 

"De veranderingen die in het verleden plaatsvonden brachten kwaliteiten tot stand waarvan nu en in de toekomst kan worden geprofiteerd.

(…) De bestaande stedenbouwkundige structuur heeft gedurende de afgelopen eeuwen nieuwe ontwikkelingen in zich opgenomen.

Het oude stadspatroon (…) blijkt een perfect stramien waarbinnen veranderingen op flexibele wijze kunnen worden opgevangen. Hetzelfde geldt voor de middeleeuwse kern, waar de forse negentiende en vroeg twintigste-eeuwse bebouwing (…) zich op aanvaardbare wijze in de ruimtelijke structuur heeft ingepast.

Ook nu wordt in de binnenstad gebouwd en geïnvesteerd. Nieuwe impulsen stimuleren er een voortgaande en veelzijdige ontwikkeling. Verandering biedt bij uitstek kansen om minpunten te verbeteren en nieuwe kwaliteiten toe te voegen. Hoewel het historische karakter beperkingen oplegt, zijn de sfeer en het veelzijdige aanbod van winkels en hebben plaatsgevonden, vragen echter meer dan ooit om een uiterst zorgvuldige afweging tussen behoud en vernieuwing.

 

 

Bibliografie Industriële Archeologie

& Industrieel Erfgoed in België(XIV)

 

Patrick VIAENE

 

Deze bijdrage vormt de veertiende aflevering van de reeks Bibliografie industriële archeologie & industrieel erfgoed in België. De afleveringen 1 tot en met 13 vindt men in de TIC-delen 35, 39, 44, 47, 52, 56, 59, 63, 67, 71, 80, 84 en 88.

In dit veertiende bibliografische vervolgdeel, waarvan de redactie op 1 augustus 2005 werd afgesloten, werden traditiegetrouw naast recente titels ook een aantal oudere, niet eerder vermelde bijdragen opgenomen.

Wat de gevolgde methode betreft werden de stelregels, geformuleerd in de eerste edities, verder gevolgd. De nummering van de titels loopt gewoon door. We beginnen dus deel XIV met nummer 4522 en eindigen met nummer 4771 (249 titels).

Belangrijk nieuws is dat dit jaar gestart werd met de digitale ontsluiting (www.viat.be) van deze sinds het begin van de jaren 1990 lopende bibliografische reeks, waardoor eerlangs de inhoud van alle verschenen afleveringen via digitale weg raadpleegbaar zal zijn. Intussen zijn via de website www.viat.be reeds bibliografische opzoekingen mogelijk.

We herhalen traditiegetrouw dat de redactie al uw, suggesties en aanvullingen ten zeerste op prijs stelt. We hopen echt dat deze bibliografie een nuttig instrument zal zijn bij uw zoektocht naar industrieel archeologische literatuur.

 

TIC, Tijdschrift voor Industriële Cultuur, deel 92 

nummer 4-  2005,  Cahier 36 in kleurenmap

Rijk geïllustreerd!

 

giftic.gif (10244 bytes)

 

We danken hierbij heel speciaal nog eens onze sponsor, 

NV Geers Offset NV, zonder wiens steun deze fraaie uitgave niet mogelijk was geweest.

 

Nieuwsgierig?

Binnenkort in UW brievenbus!

 

 
08:45 Gepost door VIATvzw | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |