13-02-06

TIC deel 93 nr.1 2006

COTTON IS (STILL) KING…

KATOEN IS (MEER DAN OOIT) KONING…
Een witte draad in het weefsel der geschiedenis
Jean De Bosschere

 

Hebben wij eigenlijk ooit al eens stilgestaan bij de vraag: maar waar ligt nu eigenlijk de oorsprong van mijn katoenen onderlijfje, mijn onderbroek, mijn hemd, mijn T-shirt, mijn jeans… nu ja, om kort te gaan “onze kledij” ?

Enige uitleg zal misschien enkele mysteries daaromtrent ontsluieren.

Want van het veld tot aan de poorten van de spinnerij wordt een lange weg afgelegd, vooraleer zelfs maar een begin kan gemaakt worden met de vervaardiging van onze “lingerie”.

Indien geïnteresseerd, dan kan volgende bijdrage, waarde lezers en lezeressen, enige klaarheid verschaffen.

 

Van bij het begin van zijn ontstaan heeft de mens steeds inspanningen gedaan om zich te kleden, om zich aldus te beschermen tegen de soms agressieve natuurelementen: wind, regen, koude, zon, hitte, enz. 

Zowel de vraag naar kleding als die van voeding stonden steeds in het brandpunt van de menselijke economische bedrijvigheid. Haren en huiden van dieren, wol en vlas dienden als stof voor de vervaardiging van de eerste weefsels.

 

In het begin primeerde het functionele van de kledij. Echter, steeds meer begon ook de ‘menselijke ijdelheid’ een rol te spelen. Vandaar de mode(trends)… we zouden geen mensen zijn als we niet iets anders dan het gangbare zouden wensen.

 

Het doel van deze bijdrage is om jullie te laten kennismaken met iets dat in de loop van ons leven een der natuurlijkste zaken ter wereld schijnt te zijn, maar dat, bij nadere beschouwing, een hele weg blijkt af te leggen vooraleer het als een onderdeel van onze kledij gaat deel uitmaken, namelijk het reeds eerder genoemde hemd, onderhemd, broekje, zomerjurk(je), en dies meer. 

 

Den Bleu - een begrip (niet alleen) in het Gentse …

De NV Bleu d’Outremer. Deel twee.

Roland Baudu
 

Als er een reden is om tot de publicatie van een tweede deel over te gaan, is het wel de complexiteit der omstandigheden waardoor deze chemische fabriek op het grondgebied van Sint Amandsberg van de kaart werd geveegd, aan het licht gekomen via de talrijke interviews die de auteur van oud werkgevers en -nemers heeft afgenomen: een mooie proeve van Oral History en bedrijfsgeschiedenis over een toch niet onbelangrijke Gentse firma…

 

Bijgevolg wordt in volgorde eerst nog aandacht besteed aan drie afdelingen die een belangrijke schakel waren in dit bedrijf: de drukkerij, de verpakkingseenheid, de smidse.

Daarna vindt u een verhandeling over: een commerciële evolutie, de balans van het bedrijf in het jaar 1967, een overzicht van de inventaris, het klantenbestand en de gegadigde leveranciers.

Ook wordt het bestaan van sociale voordelen even belicht, met een blik op de ernaast gelegen riante villa, gebouwd in opdracht van de stichter van de fabriek.

 

In het deel dat handelt over de teloorgang van Bleu d’Outremer, vindt u achtereenvolgens relaasposten over: de woelige jaren, de media over de zwanenzang, een meesterlijke zet, de finaliteit.

Uittreksels uit een archief van krantenknipsels geeft een kijk op de evolutie in de eindfase, gestaafd via inzage ervan door de laatste directeur : een exclusieve brief, het besluit van de burgemeester, de rol van de vakbonden, Belgische toestanden, overmacht, beheer, afslanking, de beurs, een klein bedrijf in wording, de rechtbank, het faillissement, de gerealiseerde tegemoetkomingen, een laatste toelichting door Elien Crombeen, en laatste bedenkingen.

Het eindblad vermeldt de verschillende directieleden met hun functie.

 

Er wordt besloten met een dankwoord aan alle medewerkenden, een eindwoord en een poëtisch gevormd ‘in memoriam’ door de auteur…

 

(deel 1: zie TIC deel 89 1ste trimester 2005 Cahier 33 pp. 1 tot 33)

 

 

giftic.gif (10244 bytes)

 

We danken hierbij heel speciaal nog eens onze sponsor, 

NV Geers Offset NV, zonder wiens steun deze fraaie uitgave niet mogelijk was geweest.

 

Nieuwsgierig?

Binnenkort in UW brievenbus!

 

 

12:40 Gepost door VIATvzw | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |